•  

Archový ofsetový tisk

Široká paleta archových ofsetových tiskových strojů KBA pokrývá celé spektrum od maloformátových strojů formátu 36 x 52 cm až po super velký formát 151 x 205 cm s všestrannými možnostmi využití pro akcidenční tisk, tisk knih, obalový tisk včetně řešení pro zušlechťování.

Zobrazit produkty

Akcidenční ofsetový tisk

KBA patří k předním dodavatelům akcidenčních kotoučových ofsetových strojů. K tomuto účelu jsou vedle nových produktů jako C16 a C48 SG již dlouhou dobu k dispozici zařízení řady Compacta pro nejnáročnější techniku s rozličnými výrobními možnostmi v rozsahu od 16 do 80 stránek.

Zobrazit produkty

Novinový ofsetový tisk

Firma Koenig & Bauer zajišťuje technický pokrok a inovace v novinovém tisku již od roku 1817. KBA je dnes díky rozsáhlému výrobnímu programu strojů a základním, do budoucnosti orientovaným inovacím jako Cortina a Commander CT, nepopiratelně technologicky vůdčí firmou v tomto tržním segmentu.

Zobrazit produkty

KBA VariDry HR-UV

 

Feel the speed and performance of HR-UV.

Discover the possibilities!

VSOP – setkání tiskařů z Polska, Čech a Slovenska v KBA Radebeul

Oblíbená výměna znalostí a zkušeností v předvánočních Drážďanech Ve dnech 11. - 13. prosince 2014 se setkala zhruba stovka českých, slovenských a polských tiskařů tisknoucích na strojích Rapida v předvánočních Drážďanech na již tradiční každoroční akci VSOP klubu...

KBA CEE - Agency of the year 2014

Na letošním zasedání firmy Koenig & Bauer AG, kterého se zúčastnily dceřiné společnosti z celého světa, byla předána cena pro nejlepší zastoupení KBA v roce 2014. První místo v kategorii "KBA Agency of the year 2014" získala společnost KBA CEE Sp. z o.o. jako uznání...

Nárůst obratu s pozitivním výsledkem a finančními ukazateli

• Realizace Fit@All úspěšně pokračuje • S nárůstem 8,5 % obratu koncernu na správné cestě • Labilní tržní prostředí zatěžuje nový obchod • Pozitivní operativní výsledek a EBT • Silné cashflow a vysoká likvidita • Představenstvo potvrzuje roční cíle 2014 •...